Clómhéid

Measúnú

An Uirlis Úsáide um Measúnú

Measúnú

Orla

Tá an tSraith Shóisearach ag athrú

In 2014, cuireadh tús leis an tsraith shóisearach nua i scoileanna na hÉireann. Sna blianta atá rompu amach beidh do pháiste ag tabhairt faoi ábhair agus gearrchúrsaí nuafhorbartha agus beidh béim mhór ar phríomhscileanna agus ar fholláine ina gcuid foghlama.

Beidh do pháiste ar aistear foghlama spreagúil trí bliana. Mar chuid den aistear sin freisin beidh cineálacha nua cur chuige maidir le measúnú agus tuairisciú.

Má bhíonn do pháiste sa Chéad Bhliain i Meán Fómhair 2016, beidh siad páirteach sna cineálacha nua cur chuige maidir le foghlaim agus measúnú sa Bhéarla, san Eolaíocht agus sa Staidéar Gnó.

Féach ar an bhfíseán le fáil amach faoi chineálacha cur chuige maidir le measúnú sa tsraith shóisearach nua.

 

Measúnú