Clómhéid

Comhairliúchán

Comhairliúchán

Comhairliúchán

Tíreolaíocht

Tá an comhairliúcháin dúnta anois.

Tá an Páipéar Cúlra agus Treorach d’Athbhreithniú Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.
Is é cuspóir an pháipéir cúlra ná forbairt an ábhair sa tsraith shóisearach a fhiosrú; béim a leagan ar dhea‑chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus taighde bunaithe ar fhianaise a úsáid mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta. Ba mhór leis an CNCM aiseolas a fháil ar an bpáipéar, a úsáidfear mar threoir i bhforbairt na sonraíochta nua don Tíreolaíocht.

Léigh an Páipéar Cúlra do Thíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí anseo


Eacnamaíocht Bhaile

Tá an Páipéar Cúlra agus Treorach d’Athbhreithniú Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.
Is é cuspóir an pháipéir cúlra ná forbairt an ábhair sa tsraith shóisearach a fhiosrú; béim a leagan ar dhea‑chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus taighde bunaithe ar fhianaise a úsáid mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta. Ba mhór leis an CNCM aiseolas a fháil ar an bpáipéar, a úsáidfear mar threoir i bhforbairt na sonraíochta nua d’Eacnamaíocht Bhaile.

Léigh an Páipéar Cúlra d’Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí anseo

Is féidir teacht ar an suirbhé comhairliúcháin ar líne anseo.

Dúnfar an comhairliúchán ar an 18ú Samhain 2016.


Stair

Tá an Páipéar Cúlra agus Treorach d’Athbhreithniú Staire na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois le haghaidh chomhairliúchán poiblí.

Ba mhór leis an CNCM aiseolas a fháil ó réimse leathan daoine agus eagraíochtaí, ina measc múinteoirí, tuismitheoirí, daltaí, cumainn mhúinteora agus muintir an phobail. Úsáidfear an t-aiseolas mar threoir i bhforbairt na sonraíochta nua do Stair na Sraithe Sóisearaí.

Is féidir teacht ar an bPáipéar Cúlra anseo agus ar an bhfíseán chomháirliúcháin 'Guth an Scoláire' anseo.

Bruígh anseo chun an suirbhé comhairliúcháin a chomhlíonadh.   

Dúnfar an comhairliúchán ar an 2ú Nollaig 2016.


Comhairliúchán ar Threoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach

 
Tá  an comhairliúchán dúnta anois.
 
Féadfaidh tú na treoirlínte chun tacú le scoileanna agus iad ag pleanáil a gClár Folláine a léamh anseo.

Comhairliúchán ar Thuairisciú sa tSraith Shóisearach

 
Tá CNCM ag dul i ngleic le réimse lucht spéise lena n‑áirítear múinteoirí, ceannairí scoile, tuismitheoirí, scoláirí, comhpháirtithe oideachais, agus baill eile den phobal mór. Dírítear príomhfhócas an chomhairliúcháin ar an gcur chuige atá á ghlacadh i leith tuairisciú sa tSraith Shóisearach agus ar na teimpléid a bheidh le húsáid sa chomhthéacs sin. 
 
Beidh an comhairliúchán oscailte go dtí an 6 Meitheamh 2016, agus tá na treoirlínte le cur i gcrích agus le foilsiú i mí Mheán Fómhair.
 
Má tá tuilleadh eolais uait, féadfaidh tú an cháipéis chomhairliúcháin a léamh agus páirt a ghlacadh sa suirbhé ar líne anseo.

Curaclam