Clómhéid

Aonaid Foghlama Tosaíochta (PLUnna)

Aonaid Foghlama Tosaíochta (PLUnna)

Aonaid Foghlama Tosaíochta (PLUnna)

Is iad na hAonaid Foghlama Tosaíochta (PLUnna) an tríú comhpháirt sa tsraith shóisearach nua.  Díreoidh clár PLUnna ar an ngrúpa sin daltaí atá faoi mhíchumas ginearálta foghlama i gcatagóir na míchumas meánach ardfheidhmíochta agus i gcatagóir na míchumas éadrom ísealfheidhmíochta. 
 
Is beag dalta díobh sin atá ann (duine nó beirt  de ghnáth i scoil ar bith, níos mó ná sin i scoileanna speisialta) agus bíonn Plean Oideachais Aonair dá gcuid féin acu.
 
Díreofar sna PLUnna ar scileanna sóisialta, réamhghairme agus saoil a mhúineadh do na daltaí sin. Cúig cinn de PLUnna a bheidh ann:
  • I mbun cumarsáide agus litearthacht
  • Uimhearthacht
  • Cúram pearsanta
  • Conas maireachtáil i bpobal
  • Ag ullmhú chun oibre
 

Curaclam