Clómhéid

Taighde agus Cúlra

Taighde agus Cúlra

Taighde agus Cúlra

Tá an Creat don tSraith Shóisearach bunaithe ar mholtaí a tháinig ó phróiseas plé agus comhairliúcháin.
Breathnaigh ar roinnt de na cáipéisí a cruthaíodh agus an tSraith Shóisearach á forbairt

Nuáil agus Sainiúlacht: Smaointe le haghaidh Sraith nua Shóisearach (pdf) 
I dtreo Creata don tSraith Shóisearach (pdf) 

Is féidir teacht ar na bun-phlépháipéir agus ábhar físe, doiciméid agus tuairiscí ó na comhairliúcháin anseo freisin.Bhí líon mór daoine, áisíneachtaí agus grúpaí bainte leis an gcomhairliúchán ar fhorbairt oideachas na sraithe sóisearaí.  Baineadh tairbhe agus tátal as aischothú na n-aighneachtaí, na gceistneoirí agus na gcruinnithe seo, chun an obair leanúnach a dhéanamh i réimse na sraithe sóisearaí.

Achoimre ar Thorthaí Chomhairliúchán na Sraithe Sóisearaí (pdf) 

Liosta de na haighneachtaí aonair a tháinig isteach ar fhorbairtí sa tsraith shóisearach (pdf) 
Ábhair eile ón gcomhairliúchán ar an tsraith shóisearach a ullmhaíodh le linn a forbartha (pdf) Tionscadail agus fiontair eile a chuir le forbairt ár smaointeoireachta ar an tSraith Shóisearach nua.

Curaclam

Media Centre