Clómhéid

Gearrchúrsaí

Gearrchúrsaí

Gearrchúrsaí

Cuid thábhachtach den tsraith shóisearach athchóirithe is ea na gearrchúrsaí. Tá ceangal díreach idir iad agus na ráitis foghlama agus tá tuairim is 100 uair an chloig d'am teagaisc i gceist iontu.

Rinne an CNCM naoi ngearrchúrsaí a fhorbairt is féidir le scoileanna a úsáid 'díreach mar atá siad' i gclár na sraithe sóisearaí s’acu. Ach is féidir le scoileanna a ngearrchúrsa féin a cheapadh go háitiúil de réir teimpléid, treoirlínte agus caighdeáin atá leagtha síos ag an CNCM

Is féidir suas le ceithre ghearrchúrsa a áireamh sa Teastas Scoile nua.
 
Gearrchúrsaí
Oideachas Sibhialta, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP) Oideachas
Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
  Corpoideachas
Codú Tionscadal Pearsanta: Cúram d'Ainmhithe Eolaíocht Fhóiréinseach a Fhiosrú
Litearthacht sna meáin dhigiteacha Teanga agus Cultúr na Síne Taibhiú Ealaíne

 

Curaclam