Clómhéid

Ráitis Foghlama

Ráitis Foghlama

Ráitis Foghlama

Déantar cur síos sna 24 ráiteas foghlama ar an bhfoghlaim a bheidh i gCROÍ na sraithe sóisearaí nua.
Ní mór do na scoileanna a chinntiú go mbíonn gach ráiteas foghlama, mar aon leis na scileanna litearthachta agus uimhearthachta agus na heochairscileanna eile, mar chuid de gach clár sraithe sóisearaí.
 
 

Curaclam