Clómhéid

Ábhair

Ábhair

Matamaitic

Athbhreithniú ar Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí

Tá an Mhatamaitic ar cheann de na hábhair atá i gcéim a ceathair den sceideal a ghabhann le cur i bhfeidhm ábhair na sraithe sóisearaí. Chun bonn eolais a chur faoin athbhreithniú seo, choimisiúnaigh CNCM Foras Taighde ar Oideachas chun tabhairt faoi mheasúnú ar thionchar Tionscadal Mata ar chomh maith is a n éiríonn le scoláirí i matamaitic na sraithe sóisearaí. Tharraing an measúnú ar fhoinsí reatha, lena n áirítear sonraí bunaithe ar scrúduithe náisiúnta agus measúnuithe idirnáisiúnta ar an matamaitic. Áiríodh leis freisin agallaimh i nGrúpa Fócais le múinteoirí mhatamaitic na sraithe sóisearaí. Chuir an measúnú bonn bunaithe ar fhianaise ar fáil le haghaidh fhorbairt shonraíocht an ábhair.
Is féidir teacht ar an tuarascáil anseo.
 

Matamaitic na Sraithe Sóisearaí: Dréachtsonraíocht Curaclaim

Tá  an comhairliúchán dúnta anois.
Is féidir teacht ar an dréachtsonraíocht anseo.

Athbhreithniú ábhair

D’fhorbair CNCM grúpaí forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha in ábhair chun bonn láidir, ionadaíoch a sholáthar dá hobair. Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, Cumann Múinteoirí Matamaitice na hÉireann, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Tá sonraíocht nua le haghaidh Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí á forbairt ag Grúpa Forbartha Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí.

 

Curaclam