Clómhéid

Ceol

Ceol

Ceol

Ceol na Sraithe Sóisearaí: Dréachtsonraíocht curaclaim

Tá comhairliúchán dúnta anois ar an dréachtsonraíocht curaclaim do cheol na sraithe sóisearaí. 
 
Tá an dréachtsonraíocht ar fáil anseo
 

Tá Páipéar Cúlra agus Treorach d’Athbhreithniú Cheol na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois dá chomhairliúchán. Is é cuspóir an pháipéir cúlra forbairt an ábhair sa tsraith shóisearach a fhiosrú; béim a leagan ar dhea‑chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus taighde bunaithe ar fhianaise a úsáid mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta.

Léigh an Páipéar Cúlra do Cheol na Sraithe Sóisearaí anseo. 

Is féidir teacht ar an gcomhairliúchán ar líne anseo. 


 

Athbhreithniú ábhair

Cuireadh tús le sonraíocht nua do Cheol na Sraithe Sóisearaí a fhorbairt. Chun bonn láidir, ionadaíoch agus freagrúil a sholáthar dá hobair curaclaim agus forbartha, d’fhorbair CNCM grúpaí forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha in ábhair. Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha an Cheoil ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n‑áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Cuirfear tuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha ar fáil thíos.

 

Curaclam