Clómhéid

Folláine

Treoirlínte

Folláine

Folláine

Réimse nua foghlama í an Fholláine sa tsraith shóisearach. Cuireann Treoirlínte na Folláine tacaíocht ar fáil do scoileanna chun clár Folláine na sraithe sóisearaí a phleanáil.

Tá sonraí faoin méid seo a leanas i dTreoirlínte na Folláine:  

  • Cúlra agus réasúnaíocht na Folláine
  • Folláine agus an Creat don tSraith Shóisearach  
  • Folláine – Cur chuige sa scoil uile i leith na Folláine
  • Folláine agus an curaclam
  • Measúnú agus tuairisciú  
  • Uirlisí chun tús a chur leis an obair  


Is féidir teacht ar na Treoirlínte anseo.

Is féidir achoimre ar Fholláine sa tsraith shóisearach a léamh sa bhileog eolais seo.


Eolas cúlra faoin bhFolláine

A Human Development Framework (PSP) for orienting education and schools in the space of wellbeing by Maeve O Briend and Andrew O Shea (2017)

Curaclam