Clómhéid
Junior Cycle

Má roghnaíonn dalta ábhar breise a fhoghlaim lasmuigh den scoil, mar a tharlaíonn uaireanta, an mbei

Má roghnaíonn dalta ábhar breise a fhoghlaim lasmuigh den scoil, mar a tharlaíonn uaireanta, an mbeidh an scoil in ann an t-ábhar sin a chur ar áireamh ar theastas scoile an dalta sin?

Féadfaidh suas le deich n-ábhar nó a gcomhionann (suas le ceithre ghearrchúrsa is ceadmhach a theistiú) a bheith ar an teastas scoile.   I gcoitinne dealraíonn sé go mbeidh staidéar á dhéanamh ag daltaí ar níos mó ábhar agus gearrchúrsaí ná mar is féidir a chur ar áireamh ar an Teastas Scoile. Faoin scoil a bheidh sé a shocrú cé na hábhair/gearrchúrsaí a bheith ar gach Teastas, agus cé na roghanna a bheidh ag na daltaí maidir leis sin. Ar aon chaoi, déanfar tagairt do na hábhair agus/nó na gearrchúrsaí 'breise' a bheidh déanta ag daltaí sa tuarascáil ghinearálta a gheobhaidh daltaí ón scoil ar chríoch na sraithe sóisearaí.

Eolas