Clómhéid

Príomhscileanna

Príomhscileanna

Príomhscileanna

Cuidíonn príomhscileanna le foghlaimeoirí an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar mhórán de dhúshláin an lae inniu. Tacaíonn siad freisin le scoláirí agus iad ag foghlaim conas foghlaim agus le freagracht a ghlacadh as a gcuid foghlama féin.
Is éard a shamhlaítear leis na bpríomhscileanna an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a bheith ag teastáil ó fhoghlaimeoirí chun dul chun cinn a dhéanamh i saol an lae inniu. Cabhróidh siad le daltaí modhanna foghlama a shealbhú agus bheith freagrach as a gcuid foghlama féin.


Príomhscileanna na Sraithe Sóisearaí (pdf)                                              

Getting started with Key Skills in your school (pdf) 
 

Réimse Uirlisí do na Príomhscileanna


Ábhair Tacaíochta

 

Príomhscileanna a Leabú i bPleanáil don Ábhar: Taithí Scoileanna

Taispeántais Powerpoint

Ag cur na foirne ar an eolas i dtaca le príomhscileanna:  
Cur chuige Iomlán Foirne i leith na bPríomhscileanna:  Coláiste Pobail Bhaile Átha Í (ppt) 

 

Pleanáil