Clómhéid
Junior Cycle

Polasaí fianán

Polasaí Fianán

Tá CNCM tiomanta ar chosaint a thabhairt ar do phríobháideacht agus ar mheas a léiriú di. Leagann an Polasaí Fianán seo amach cén chaoi a n-úsáideann agus a gcosnaíonn CNCM aon eolas a bhailímid uait, nó a thugann tú dúinn, nuair a úsáideann tú ár suíomh Gréasáin www.juniorcycle.ie.

Léigh an polasaí chun ár ndearcadh agus ár gcleachtais a thuiscint i dtaca le sonraí fianán agus conas a chaithfimid leo.  Trínár suíomh a úsáid, tá tú ag léiriú go nglacann tú leis na téarmaí úsáide seo agus go n-aontaíonn tú cloí leo.

Chun lánrochtain ar ár suíomh Gréasáin a sholáthar is gá dúinn, uaireanta, eolas a bhailiú fút  agus faoin gcaoi a n-úsáidfear é. Tugann an Polasaí Fianán seo sonraí ar úsáid fianán ar an suíomh Gréasáin agus conas is féidir leatsa na fianáin seo a rialú agus a chealú. Baineann an polasaí seo mar sin de le heolas a bhailímid faoi:  

  • Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin;
  • Aiseolas a thugann tú dúinn tríd an suíomh Gréasáin

 

Cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin

 

Nuair a thugann duine éigin cuairt ar ár suíomh Gréasáin ag www.juniorcycle.ie bailímid gnátheolas logála agus sonraí faoi phatrúin iompraíochta cuairteoirí.  Déanaimid é sin chun a fháil amach leithéidí an líon cuairteoirí ar chodanna éagsúla den suíomh. Bailímid an t-eolas seo ar chaoi nach sonraítear cé atá ann. Ní dhéanaimid aon iarracht chun a fháil amach cé hiad na daoine a thugann cuairt ar aon chuid dár suíomh Gréasáin. Ní cheanglóimid aon sonraí a bhailítear ón suíomh seo le haon eolas atá inaitheanta go pearsanta ó aon fhoinse. Mura mian linn eolas atá inaitheanta go pearsanta a bhailiú trínár suíomh Gréasáin, cuirfimid é sin in iúl go soiléir. Déanfaimid breá soiléir é nuair a bhímid ag bailiú eolas pearsanta agus míneoimid cad ata i gceist againn a dhéanamh leis.

Míníonn an tábla thíos na fianáin a úsáidimid agus an chúis ata leo:

FIANÁIN ATÁ FÍOR-RIACHTANACH

FIANÁN

AINM

FEIDHM

Fógra ar líne ón bhfianán

ASP.NET SeisiúnID

Fianán seisiúin a sheoltar chuig an mbrabhsálaí Gréasáin. Úsáidtear é nuair a osclaíonn tú an brabhsálaí browser agus a théann tú chuig suíomh Gréasáin a chuireann ar siúl staid seisiúin ASP.NET. Cealaítear an fianán seo nuair a dhúnann tú an brabhsálaí.

 

CMSCultúrRoghnaithe

Fianán a úsáidtear chun teanga bhrabhsálaí úsáideoirí an tsuímh Ghréasáin a aithint, imíonn sé as 24 uair i ndiaidh chéadrochtain an tsuímh.

 

CMSTéamaReatha

Fianán a úsáidtear chun an scéim dathanna a shocrú is fearr leis an gcuairteoir chuig an suíomh Gréasáin, imíonn sé as 24 uair i ndiaidh chéadrochtain an tsuímh.

FIANÁIN FEIDHMITHE

FIANÁN

AINM

FEIDHM

Anailísíocht Google

__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz

ÚSÁIDTEAR É SEO CHUN CUAIRTEOIRÍ A RIANÚ. Bailíonn sé seo eolas faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh Gréasáin. Úsáidimid an t-eolas seo chun tuairiscí a dhéanamh agus chun cabhrú linn an suíomh a fheabhsú. Bailíonn na fianáin eolas i bhfoirm neamhaithnid, lena n-áirítear an líon cuairteoirí ar an suíomh, cad as ar tháinig cuairteoirí chuig an suíomh agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu.

FIANAIN TRÍÚ PÁIRTÍ

FIANÁN

AINM

FEIDHM

Flaisfhianáin

 

Tá fianáin eile ann nach bhfuil inbhainistithe ag do shuíomh Gréasáin ach gur ga iad a lua sa pholasaí fianán. Úsáidtear an ceann seo chun an meirge rothlach sa suíomh Gréasáin a rialú.

 

Úsáid fianán agus conas fianáin a rialú agus a chealú

 

Ní úsáidfidh an CNCM fianáin chun eolas inaitheanta a bhaineann go sonrach leatsa a bhailiú. Más mian leat, teorainn nó bac a chur le fianáin atá socraithe ag suíomh Gréasáin an CNCM, nó leoga ag aon suíomh Gréasáin eile, is féidir leat é sin a dhéanamh trí do shocruithe brabhsálaí.  Ba cheart go n-inseodh an fheidhm Chabhrach duit atá laistigh de do bhrabhsálaí conas é sin a dhéanamh. Sin nó, féadann breathnú ar www.aboutcookies.org ina bhfuil eolas cuimsitheach ar an gcaoi chun é sin a dhéanamh ar réimse leathan brabhsálaithe. Gheobhaidh tú sonraí freisin ar an gcaoi chun fianáin a chealú ó do ríomhaire chomh maith le heolas níos ginearálta faoi fhianáin. Chun eolas a fháil ar conas é sin a dhéanamh ar bhrabhsálaí do ghutháin phóca beidh ort féachaint ar lámhleabhar do shás láimhe.  Tabhair do d’aire nuair a theorannaítear fianáin go n-imríonn se sin tionchar ar fheidhmiúlacht an tsuímh Ghréasáin.

Fianáin Tríú Páirtí

 

Bainimid úsáid as Google Analytics, chun anailísíocht gréasáin a chur ar fáil dár suíomh Ghréasáin chun an chaoi a gcuirimid ár suíomh Gréasáin i láthair a fheabhsú. Google – www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

Nuair a thugann tú cuairt ar leathanach le hinneachar leabaithe ann ó, mar shampla, Facebook, nó Twitter, is féidir go gcuirfear fianáin ó na suíomhanna Gréasáin seo faoi do bhráid.   Níl aon smacht ag CNCM ar scaipeadh na bhfianán seo.  Ba chóir duit an suíomh Gréasáin tríú páirtí cuí a sheiceáil le haghaidh tuilleadh eolais orthu seo agus d’iarrfaimis ort iad seo a athbhreithniú mar gurb iad a rialóidh úsáid an eolais a thugann tú nó a bhailítear ag fianáin le linn duit cuairt a thabhairt ar na suíomhanna Gréasáin seo.

Facebook – www.facebook.com/about/privacy
Twitter - www.twitter.com/privacy

Chun breis eolais a fháil ar fhianáin, lena n-áirítear cé na fianáin a cuireadh agus an chaoi lena mbainistiú agus lena gcealú, tabhair cuairt ar www.allaboutcookies.org.
 
Chun rogha a dhéanamh nach ndéanfaidh Google Analytics rianú ort thar na suíomhanna Gréasáin uile tabhair cuairt ar tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Polasaithe